CEO Nguyễn Văn Tâm Là giám đốc công ty người thành lập nên cơ sở thu mua phế liệu Tâm Long Phát. Đã đưa công ty phế liệu Tâm Long Phát phát triển hơn 10 năm qua, trực tiếp thu mua phế liệu tại TPHCM và các tỉnh trên toàn quốc.